اسلام مطالعات
کارکرد: کارکرد مهدویت در ارائه الگوی سبک زندگی اسلامی سبک زندگی، بیانگر شیوه زندگی با تاثیر‌پذیری از باورها و ارزش‌ها و نگرش‌های انسان به حهان هستی است و بازتاب دهنده گرایش‌ها ، تمایلات ، رفتارها ، عقاید و ارزش‌های افراد است

چکیده:

سبک زندگی، بیانگر شیوه زندگی با تاثیر‌پذیری از باورها و ارزش‌ها و نگرش‌های انسان به حهان هستی است و بازتاب دهنده گرایش‌ها ، تمایلات ، رفتارها ، عقاید و ارزش‌های افراد است. از جای که باور به مهدویت، یکی از کلیدی‌ترین آموزه‌های اسلامی و تبلور عینی دین اسلام است و همه‌ظرفیت‌های اسلام به صورت کامل در آن بروز دارد؛ می‌توانددر مبانی نظری و عملی و تبیین چگونگی و مدل سبک زندگی اسلامی؛ الگوهایی را ارائه کند.مهم‌ترین این الگوها عبارتند از: 1. راائه الگوی سبک زندگی اسلامی مسالمت‌آمیز با پیروان ادیان و مذاهب از راه باور به منجی موعود و با تکیه بر باور مشترک بین الادیانی؛2.ارائه الگوی سبک زندگی در زمین؛ 3.ارادئه الگوی سبک زندگی شیعیان با همدیگر با محوریت باور به امامت و انتظار. این تحقیق با هدف نشان دادن نقش اندیشه مهدویت در ارائه الگو برای مدل سبک زندگی اسلامی جامعه عصر انتظار، با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از رویکرد عقلی و نقلی به صورت توامان انجام شده و روش گردآوری داده ها، کتابخان‌‌ای است . از نوآوری‌های این تحقیق، تبیین الگویی نقش مهدویت در ارائه سبک زندگی و ترسیم نمودهای عینی و ظاهری و الگوها در سبک زندگی است.

کلید واژه ها

مهدویت، سبک زندگی، الگو ها، باورها، ارزش ها، رفتارها

محمد رضا ضمیری، رحیم کارگر، محمود ملکی‌راد

منبع: فصنامه علمی پژوهشی اسلام مظالعات ، سال ششم، شماره چهارم،بهار 1398

پربازدید‌ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید‌ترین مطالب

مطالب مرتبط
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 1824
قم - خیابان معلم - پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی
تلفن: 37749972-025
ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
يكشنبه 7 خرداد 1402 15:09:59
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده مهدويت و آينده پژوهي
مجری سایت : شرکت سیگما