مجله حکمت اسلامی
بررسی و تحلیل روایی: بررسی و تحلیل روایی ابعاد غیبت و کیفیت رابطه رخداد ظهور با آن بررسی و تحلیل روایی ابعاد غیبت و کیفیت رابطه رخداد ظهور با آن از مقاله علمی پژوهشی حجت الاسلام حسین الهی نژاد است که در این مقاله ابعاد و مولفه های غیبت تحلیل و بررسی می شود

              حکمت اسلامی شماره 19 فصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت اسلامی سال پنجم شماره چهارم (پیاپی) 19 زمستان 1397

در این نوشتار، مقوله غیبت و رابطه آن با ظهور بررسی می‌شود. برای واکاوی غیبت ابتدا لازم است ابعاد و مولفه‌های غیبت تحلیل و بررسی شود بررسی‌های صروت گرفته نشان می‌دهد که مقوله غیبت دارای ابعاد سه گانه «چیستی غیبت، چگونگی و چرایی غیبت» است که هر کدام از این ابعاد بیانگر مفاهیم مختلفی است.

در این راستا چیستی غیبت عهده‌دار تحلیل مفهومی غیبت می‌باشد مولفه چگونگی غیبت هم وظیفه تبیین کیفیت رخداد غیبت در انواع معرفتی و جسمانی را داشته و چرایی غیبت نیز بیانگر مقوله‌هایی نظیر«علت غیبت حکمت غیبت و غایت غیبت» است. این مقوله بیان می‌کند که علت غیبت مربوط به قبل مردم غایت غیبت مربوط به فعل خدا و حکمت غیبت از خواص و الزامات خود غیبت می‌باشد.

بی‌شک در میان مولفه‌های سه‌گانه غیبت مولفه چرایی غیبت بیشترین ارتباط را با ظهور خواهد داشت و در میان مفاهیم سه گانه چرایی غیبت نیز مولفه علت غیبت بیشترین رابطه و موثرترین نقش را با رخداد ظهور دارد به طور کلی رخداد ظهور با رفع غیبت و رفع غیبت با رفع کامل غیبت اجرایی می‌شود.

واژگان کلید: ظهور، رخداد ظهور ابعاد غیبت، عوامل غیبت، نقش مردم چرایی غیبت ،حکمت غیبت، غایت غیبت،

منبع: حکمت اسلامی شماره 19 فصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت اسلامی سال پنجم شماره چهارم (پیاپی) 97 زمستان

پربازدید‌ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید‌ترین مطالب

مطالب مرتبط
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 1791
قم - خیابان معلم - پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی
تلفن: 37749972-025
ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
يكشنبه 7 خرداد 1402 15:09:59
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده مهدويت و آينده پژوهي
مجری سایت : شرکت سیگما