حجت الاسلام استاد حسین الهی نژاد
حجت الاسلام استاد حسین الهی نژاد
1391/7/1 شنبه استاد تمام  حسین الهی نژاد
محل كار  معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
سمت  معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و سرپرست پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی
 
 
 
 
 
 
 
 

رزومه علمی و اجرائی حسین الهی نژاد معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 
 
1ـ سوابق تحصیلی:
1ـ 15سال در خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم
2ـ فارغ التحصیل از موسسه امام صادق(ع) و دکترای کلام اسلامی 
3ـ استاد تمام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی


2ـ سوابق آموزشی
1ـ تدریس منطق؛  5 سال مدرسه حجتیه
2ـ تدریس فلسفه؛  5 سال مدرسه حجتیه
3ـ تدریس کلام اسلامی؛  5 سال مدرسه حجتیه 
4ـ تدریس اعتقادات؛  3 سال مدرسه صدوق
5ـ تدریس مهدویت؛  3 سال مدرسه معصومیه (ع)
6ـ تدریس آینده پژوهی؛  مرکز تخصصی مهدویت
7ـ تدریس مهدویت در اهل سنت؛ پژوهشکده آینده روشن


3ـ سوابق اجرائی ـ علمی
1ـ معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
2ـمدیر گروه کلام موسسه انتظار نور
3ـ مدیر پژوهشکده مهدویت وآینده پژوهی
4ـ سردبیر دوفصلنامه جامعه مهدوی
5ـ عضو هیئت اجرای جذب پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
6ـ عضو شورای علمی مدرسه معصومیه قم
7ـ عضو گروه کلام جامعه الزهرا(س)
8ـ عضو مرکز راهبردی حوزه علمیه قم
9ـ مدیر گروه مهدویت پژوهی از پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی
10ـ دبیر علمی همایش بین المللی نظریه انتظار در اندیشه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (دامت برکاته)
11ـ دبیر علمی همایش ملی شهید سلیمانی و مکتب انتظار و مقامت 
12ـ دبیر علمی همایش بین المللی مهدویت و انتظار در اندیشه آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (قدس سره)
13ـ عضو شواری علمی کرسی های تخصصی علوم نقلی

4ـ آثار و تألیفات
الف. کتاب‌ها
1.    اتحاد و همگرائی در پرتو مهدویت و موعودگرائی
2.    آشنائی با امام زمان(ع)
3.    درآمدی بر فلسفه مهدویت پژوهی
4.    حج و مهدویت
5.    مهدویت و مبانی کلام جدید    
6.    مساله‌شناسی، معرفت‌شناسی و مبانی‌شناسی مهدویت پژوهی
7.    تحلیل و بررسی انتظار در اهل سنت
8.    مردم و زمینه سازی ظهور
9.    تحلیل رویکرد شناسی پاسخ علمای اهل سنت به مخالفین مهدویت 
10.    روش شناسی مهدویت پژوهی
11.    مهدویت پژوهی تطورات و آسیب ها
12.    انتظار در شیعه با رویکرد کارکرد شناختی و آسیب شناختی


ب. مقالات علمی پژوهشی و علمی ترویجی
1.    قاعده قسر ضرورت بخش مهدویت، علمی پژوهشی، مجله مشرق موعود، ش28
2.    استخلاف و مهدویت، علمی پژوهشی، مجله مشرق موعود، ش27
3.    خاتمیت مبنای کلامی مهدویت، علمی پژوهشی، مجله مشرق موعود، ش24
4.    اصول و مبانی هستی‌شناختی مهدویت پژوهی، علمی پژوهشی، مجله مشرق موعود، ش22
5.    معرفت‌شناسی مهدویت پژوهی، علمی پژوهشی، مجله مشرق موعود، ش 29
6.    تحلیل اعتقادورزی و تواتر حدیثی مهدویت در اهل سنت ، علمی پژوهشی ، مجله مشرق موعود، ش45
7.    نمادگرایی در نشانه های ظهور، علمی پژوهشی ، مجله مشرق موعود، ش38
8.    انکار مهدویت با رویکرد کارکردگرایانه و پاسخ علمای اهل سنت به آن، علمی پژوهشی، مجله مشرق موعود، ش46
9.    تحلیل رویکرد شناختی و کارکرد شناختی انتظار از منظر اهل سنت، مجله انتظار موعود، ش51
10.    مساله‌شناسی مهدویت پژوهی، علمی پژوهشی، مجله مشرق موعود، ش23
11.    تحلیل مبنایی عدالت مهدوی در عصر غیبت با ابتناء بر نظریه ولایت  فقیه، علمی پژوهشی، محله انتظار موعود، ش56
12.    عمومیت قانون علیت و قانونمندی جامعه، توجیه گر نقش موثر انسان بر زمینه سازی ظهور، علمی پژوهشی، مجله انتظار موعود، 53ش
13.    بررسی و تحلیل روائی ابعاد غیبت و کیفیت رابطه رخداد ظهور با آن، علمی پژوهشی، مجله حکمت، ش4
14.    آینده نگری و فرجام تاریخ بشریت، علمی ترویجی، مجله انتظار موعود ، ش21
15.    رشتگی مهدویت پژوهی و آسیب‌شناسی آن، علمی پژوهشی، مجله مشرق موعود، ش37
16.    در آمدی بر فلسفه مهدویت پژوهی، علمی ترویجی، مجله انتظار موعود، ش35
17.    روش‌شناسی مهدویت پژوهی، علمی پژوهشی، مجله مشرق موعود، ش36
18.    سکولاریسم و مهدویت، علمی ترویجی، مجله پژوهشهای مهدوی، ش2 
19.    مهدویت مبنای دین‌شناختی ولایت فقیه در تحکیم نظام جمهوری اسلامی ایران، علمی ترویجی مجله پژوهش های مهدوی، ش15
20.    بررسی و تحلیل نقش دعا در تعجیل بخشی ظهور، علمی ترویجی، مجله پژوهش های مهدوی، ش20 
21.    انتظار الگوبخش سبک زندگی نوین امروزی، مجله پژوهش‌های مهدوی، ش12
22.    باز شناسی مفهومی انتظار با رویکرد عام و خاص از منظر شیعه و اهل سنت، علمی ترویجی، مجله پژوهشهای مهدوی، ش22
23.    پاسخ علمای اهل سنت به مخالفان مهدویت با رویکرد دین‌شناسانه، مجله پژوهش های مهدوی، ش27
24.    مهدویت و زبان دین، علمی ترویجی، مجله انتظار موعود، ش20
25.    کنکاشی در علم به ظهور، علمی ترویجی، مجله انتظار موعود، ش37
26.    برهان لطف و مهدویت، علمی ترویجی، مجله انتظار موعود، ش31
27.    همگرائی مسلمانان در باورداشت مهدویت، ، مجله انتظار موعود، ش33
28.    مهدویت فرجام تنازع حق و باطل، علمی ترویجی، مجله انتظار موعود، ش39
29.    مهدویت و عقل گرائی، علمی ترویجی، مجله انتظار موعود، ش27
30.    تأملی بر سیره اجتماعی امام زمان(ع) در کیفیت برخورد با اهل کتاب، مجله اسلام و مطالعات اجتماعی ش 33 
31.    تأملی بر نظریه وجود اهل کتاب در دوران حکومت جهانی، مجله انتظار موعود، ش49
32.    تحلیل شرایط ظهور با رویکرد عقلی، مجله پژوهش نامه مهدویت، ش1
33.    تحلیل و بررسی مفهومی انتظار با رویکرد قانون تواطی و تشکیک، مجله پژوهش های مهدوی، ش
34.    نظریه اختیاری بودن ظهور با رویکرد مثبت در اندیشه مقام معظم رهبری، مجله جامعه مهدوی، ش1
35.    تحلیل کارگرد گرایانه انتظار در تقویت شاخصه مقاومت و پرهیز از شاخصه استعجال، جامعه مهدوی، ش3
36.    تحلیل و شرایط ظهور و نقش مردم در تحقق آن؛ مجله عقلی نوین، ش13
37.    تحلیل الگوی عدالت اجتماعی مهدوی در عصر غیبت بر اساس نظریه ولایت فقیه؛ مجله اسلام مطالعات اسلامی، ش30
38.    مدیریت دانش مهدویت پژوهی با کاربست دانش آینده پژوهی، مجله مدیریت دانش اسلامی، ش1
39.    بررسی و تحلیل نقش ایرانیان در تحولات فرجام جامعه بشری، مجله اسلام و مطالعات اجتماعی، ش25
40.    تحلیل مبانی فرهنگ اجتماعی دفاعی- امنیتی در عصر غیبت در پرتو اندیشه مهدویت، مجله اسلام و مطالعات اجتماعی، ش28
41.    تحلیل شناختی فرهنگ دفاعی امنیتی در عصر غیبت با ابتناء بر اندیشه مهدویت
42.    بررسی و نقد استنادی ایده قائم در جریان مدعی یمانی احمد اسماعیل بصری، مجله انتظار موعود، ش66 
43.    ظرفیت سنجی پژوهش های مهدوی با رویکرد تطور شناسی و آسیب شناسی، مجله عصر آدینه، ش28
44.    روش شناسی مهدویت پژوهی، مجله مشرق موعود، ش36
45.    انتظار و ظرفیت آن در اهل سنت، مجله مشرق موعود، ش40
46.    نظریه اختیاری بودن ظهور مبتنی بر نظریه اختیاری بودن سرنوشت، مجله پژوهش های مهدوی، ش30
47.    رفع عوامل غیبت ضرورت بخش تحقق ظهور، مجله مشرق موعود، ش43
48.    تحلیل روش شناسی فطری مهدویت پژوهی ، مجله عقلی نوین، ش11
49.    دیرینگی اندیشه غیبت پاسخی به شبهه نوپائی اندیشه غیبت، مجله مشرق موعود، ش49
50.    گستره مفهومی انتظار با تأکید بر قانون اشتراک لفظی و معنوی، مجله مشرق موعود، ش 58
51.    مهدویت ستیزی با رویکرد نمادگرایانه و پاسخ علمای اهل سنت به آن، مجله پژوهش های مهدوی، ش15
52.    تأملی بر  فراگیری اسلام در جامعه عصر ظهور، مجله پژوهش نامه موعود، ش1
53.    چشم‌انداز مهدویت پژوهی با کاربست آینده پژوهی
54.    ختم رسالت و ختم وصایت
55.    امامت مبنای کلامی مهدویت
56.    جایگاه مهدویت پژوهشی در علوم اسلامی انسانی
57.    کارکرد انتظار در جامعه پذیری و کنترل اجتماعی
58.    تحلیل رویکرد شناختی و کارکرد شناختی انتظار در اهل سنت، انتظار موعود، ش 51
59.    جلوه های مفهومی انتظار با نمای قانون تشکیک، مشرق موعود، ش 58
60.    تأملی بر سیره اجتماعی امام زمان(ع) در مواجهه با اهل کتاب، اسلام و مطالعات اجتماعی، ش 33
61.    بررسی و تحلیل نمادگرایی در ندای آسمانی، انتظار موعود، ش 72
62.    تحلیل الگوی عدالت اجتماعی مهدوی در عصر غیبت، اسلام و مطالعات اجتماعی، ش 35
63.    تحلیل شرایط ظهور و نقش مردم در تحقق آنها، پژوهش های عقلی نوین، ش 14
64.    اندیشه نمادگرایی در سفیانی، پژوهش های مهدوی، ش 35
65.    نقصان انسان و ضرورت حجت الهی با رویکرد عقلی و نقلی، پژوهش های مهدوی، ش 4
66.    تحلیل و بررسی ظرفیت انتظار در منابع روایی اهل سنت، افق تبلیغ، ش 3
67.    نقش جمهوری اسلامی در ایجاد حلقه های معرفتی مقدمه ساز ظهور، مشرق موعود، ش 67
68.    سوء استفاده از آموزه های مهدویت توسط مدعی معاصر «منصور هاشمی خراسانی»، مجله شیعه شناسی، ش22
69.    تحلیل الگویی عدالت اجتماعی مهدوی در عصر غیبت بر اساس نظریه ولایت فقیه، اسلام و مطالعات اجتماعی، ش37
70.    تأملی بر سیره اجتماعی امام زمان(عج) در مواجهه با اهل کتاب، اسلام و مطالعات اجتماعی، ش33
71.    وساطت فیض امام در عصر غیبت با رویکرد کارکردگرایی، پژوهش های مهدوی، ش 40
72.    ویژگی های رفتاری نیروهای تراز حرکت انبیاء از منظر قرآن، پژوهش های مهدوی، ش43
73.    ظرفیت شناسی تشکیلات اسلامی در جهش جریان حق و زمینه سازی ظهور، پژوهش های مهدوی، ش 43
74.    نقش انسجام و اتحاد مسلمانان در زمینه سازی ظهور با تأکید بر مکتب شهید سلیمانی، جامعه مهدوی، ش 4
75.    تحلیل کارکردگرایانه انتظار در تقویت روحیه مقاومت و پرهیز از روحیه شتاب زدگی جامعه مهدوی، ش 3
76.    استبعادگرایی در انتظار و مهدویت، جامعه مهدوی، ش5
77.    بررسی و تحلیل انتظار با تأکید بر اندیشه آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (قدس سره)، انتظار موعود ش 77


ج ـ مقالات تخصصی
78.    مهدی یاوران، ره‌توشه راهیان نور
79.    آثار وجودی امام غایب، ره‌توشه راهیان نور
80.    بررسی جرم‌شناختی جرایم علیه گردشگران، مجله پژوهشنامه حقوق
81.    کیفیت اداره جامعه در عصر غیبت  مبلغان ش 22
82.    فوائد پیشوای غایت  مبلغان ش 22
83.    چگونگی غیبت امام زمان (ع) مبلغان ش24
84.    اسرار غیبت امام زمان (ع) مبلغان ش26
85.    نهضت اخلاقی در انقلاب جهانی حضرت مهدی(ع) مبلغان ش29
86.    طعم شیرین عدالت در دوران ظهور مبلغان ش 30
87.    شباهت های رستاخیز مهدی با رستاخیر قیامت مبلغان ش 31
88.    وظایف منتظران در عصر غیبت  مبلغان ش 34
89.    یاران امام مهدی(ع)  مبلغان ش 37
90.    رجعت  مبلغان  ش40
91.    نشانه های ظهور مبلغان ش 46
92.    بالندگی عزت در مکتب حسینی و مهدوی  مبلغان ش 51
93.    روزنه امید  مبلغان  ش54
94.    تحلیل و بررسی انتظار در منابع روایی اهل سنت  مجله تبلیغ
95.    رشد عقل و عقلانیت در پرتو ظهور  مجله مسجد و مهدویت ش1
96.    تبیین قرآنی نقش مقاومت در حکومت جهانی مهدوی، مطالعات علوم قرآن، ش 4


د؛ مقالات همایش
97.    المستقبلیه و مصیر التاریخ البشری،  همایش بین المللی امام مهدی و آینده جهان
98.    منجی گرائی و آینده نگری، علمی پژوهشی،  همایش روز جهانی فلسفه
99.    رجعت و کیفیت بازگشت روح به بدن، همایش بین المللی آموزه‌های دینی و مساله نفس و بدن
100.    اتحاد و کارکردهای آن از منظر قرآن، همایش قرآن، عترت معصومین، اتحاد ملی و انسجام اسلامی
101.    دیرینگی اندیشه غیبت و دلایل آن، همایش بین المللی گفتمان مهدویت
102.    تحلیل شناختی فرهنگ دفاعی امنیتی در عصر غیبت با ابتناء بر اندیشه مهدویت، همایش دفاعی امنیتی مبتنی بر آموزه های مهدویت 
103.    تحلیل الگوی عدالت مهدویت در عصر غیبت با ابتناء بر نظریه ولایت فقیه، همایش بین المللی ظرفیت انقلاب اسلامی کارآمدی و کارنامه جمهوری اسلامی
104.    انتصابی یا انتخابی بودن منصب امامت در کلام امام رضا(ع)؛ همایش انتظار و مهدویت در آموزه‌های رضوی
105.    جبر و اختیار از منظر امام خمینی،  دانشنامه امام خمینی، موسسه آثار و نشر امام خمینی
106.    کرامت مهدوی موانع و زمینه‌ها،  سومین همایش مهدویت
107.    انتظار، انسجام اسلامی و دولت اسلامی،  هفتمین همایش مهدویت
108.    ویژگیهای منتظران و جامعه منتظر، چهارمین همایش مهدویت
109.    انتظار، عدالت و صلح جهانی،  پنجمین همایش مهدویت
110.    انتظار فعال و توانمندی عقلانی منتظران،  هشتمین همایش مهدویت
111.    دو برداشت از انتظار،  همایش بزرگ منجی گرائی
112.    انتظار الگو بخش سبک زندگی امروزی،  همایش سبک زندگی در پرتوی حیات طیبه 
113.    ظهور و قیام مهمترین تحولات فرجام تاریخ بشریت و نقش ایرانیان در آن، همایش الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی
114.    باز‌شناسی مفهومی انتظار با رویکرد عام و خاص از منظر شیعه و اهل سنت، همایش دکترین مهدویت
115.    تبیین قرآنی نقش مقاومت در حکومت جهانی مهدوی،همایش مقاومت در قرآن
116.    جایگاه و نقش مهدویت در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب، در همایش بیانیه گام دوم
117.    انتظار و نقش زنان در اندیشه مقام معظم رهبری (دامت برکاته) همایش نظریه انتظار در اندیشه مقام معظم رهبری
118.    مصاف حق و باطل در فرهنگ انتظار و مکتب شهید سلیمانی؛  همایش شهید سلیمانی و مکتب انتظار و مقاومت
119.    نمادگرائی در نشانه های ظهور؛ دوازدهمین همایش دکترین مهدویت
120.    مهدویت ستیزی با رویکرد نمادگرایانه و پاسخ علمای اهل سنت به آن؛ پانزدهمین همایش دکترین مهدویت
121.    نظریه اختیاری بودن ظهور مبتنی بر نظریه اختیاری بودن سرنوشت؛ سیزدهمین همایش دکترین مهدویت 
122.    کارکرد اندیشه مهدویت در وحدت آفرینی و نقش آن در تغییر هندسه قدرت جهانی
123.    کارکرد های موعودگرایی(مهدویت) و معنویت گرایی با رویکرد تطبیقی، همایش معنویت های نوظهور و معنویت اسلامی، مقایسه و نسبت سنجی


5.  کرسی های علمی و ترویجی
1.    تاملی بر نظریه زمینه سازی ظهور( امکان یا امتناع )
2.    تبیین فلسفه غیبت با رویکرد تاریخی بشر
3.    تبیین ظرفیت سنجی انتظاردر اسلام
4.    رویکرد شناسی مخالفین مهدویت در اهل سنت با نگرش تبیینی و تحلیلی
5.    مهدویت محور مشترک مذاهب اسلامی
6.    جایگاه مهدویت در شکل گیری انقلاب اسلامی ایران با رویکرد کلامی 
7.    مهدویت و انقلاب اسلامی
8.    نقش و جایگاه مهدویت در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
9.    گستره شناسی انتظار در اندیشه مقام معظم رهبری (دامت رکاته)
10.    ظرفیت شناسی اربعین در زمینه سازی ظهور با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری(دامت برکاته)
11.    کارکردهای مهدوی انسان 250 ساله از دیدگاه مقام معظم رهبری( دامت رکاته)
12.    جایگاه نظریه انتظار در آراء و منظومه فکری مقام معظم رهبری(دامت برکاته)
13.    نظریه اختیاری بودن ظهور با رویکرد مثبت دراندیشه مقام معظم رهبری (دامت برکاته)
14.    ویژگی ها و شاخصه های علمی جامعه منتظر در اندیشه مقام معظم رهبری (دامت برکاته)
15.    بررسی تطبیقی مکتب امام خمینی و شهید سلیمانی در دستگاه معرفتی مقام معظم رهبری(دامت برکاته)
16.    بررسی جایگاه و نقش امامت در مکتب شهید سلیمانی
17.    کارکرد شخصیت شناسی شهید سلیمانی در الگودهی نسل منتظر
18.    تحلیل مبانی انتظار مقاومتی در تقابل با انتظار واپس گرا در مکتب شهید سلیمانی
19.    ظرفیت های الگوی یاران قیام قم درآمادگی ظهور منجی با تاکید بر سیره و عملکرد شهید سلیمانی
20.    فرهنگ انتظار و راهبرد مقاومت در مکتب شهید سلیمانی
21.    شاخصه های امت گرایی در فرهنگ اهل بیت(ع) با تاکید بر مکتب شهید سلیمانی
22.     نقش انسجام و اتحاد مسلمانان در زمینه¬سازی ظهور با تأکید بر مکتب شهید سلیمانی
23.    انتظار و مقاومت در مکتب شهید سلیمانی
24.    راهبرد مهدویت در تحقق انقلاب اسلامی
25.    تحلیل مضمونی شاخص های سیاسی جامعه منتظر در اندیشه آیت الله العظمی صافی گلپایگانی(ره)
26.    کارکردهای اعتقادی انتظار جامعه منتظر با تأکید بر اندیشه حضرت آیت الله صافی گلپایگانی (ره)
روش شناسی آیت الله العظمی صافی گلپایگانی(ره)

 
کلمات کليدي
مدیر پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی فايلها
رزومه علمي حجت الاسلام حسين الهي نژاد1402.pdf 183.751 KB
 
امتیاز دهی
 
 


پربازدید‌ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید‌ترین مطالب

مطالب مرتبط
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 10390
قم - خیابان معلم - پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی
تلفن: 37749972-025
ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
يكشنبه 7 خرداد 1402 15:09:59
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده مهدويت و آينده پژوهي
مجری سایت : شرکت سیگما