حجت الاسلام خدامراد سلیمیان
حجت الاسلام خدامراد سلیمیان
1391/7/1 شنبه دانشیار  خدامراد سلیمیان ریزی
محل كار  پژوهشکده مهدویت و آینده‌پژوهی
سمت  هیئت علمی
 
 
 
 
 
 
 
 

فعاليت‏هاى پژوهشى:
1.      پايان‌نامه‌ها
 پايان نامه سطح سه با عنوان "تحليل و بررسی مسئله رجعت"، دفاع 1384
.پايان نامه سطح چهار با عنوان "نقش و جايگاه مردم در قيام و حکومت جهانی حضرت مهدی عليه السلام"، دفاع با درجة عالی سال1391 

2.      مديريت گروه:
2.1. مدير گروه حديث پژوهشکده مهدويت و آينده پژوهی، به مدت دو سال
2.2. عضو هيئت مديره انجمن علمي مهدويت حوزه علميه قم از سال 1392 تا 1397

3.       كتاب:
3.1. بازگشت به دنيا در پايان تاريخ. (چاپ پنجم)
3.2. پرسمان مهدويت (پاسخ به شصت پرسش مهدويت). 
3.3. فرهنگ نامه مهدويت. (با 504 صفحه جهت استفاده طلاب و دانشجويان) (چاپ هشتم)
3.4. درسنامه مهدوي (1) (حضرت مهدي عليه السلام از ولادت تا امامت) (چاپ پانزدهم)
3.5. درسنامه مهدويت (2) (حضرت مهدي عليه السلام و دوران غيبت) (چاپ پانزدهم)
3.6. درسنامه مهدويت (3) (حضرت مهدي عليه السلام از ظهور تا حكومت جهاني) (چاپ پنجم)
3.7. درسنامه مهدويت (4) (حضرت مهدی عليه السلام و حكومت جهاني) 
3.8. نقش مردم در انقلاب جهانی حضرت مهدی عليه السلام
3.9. معارف مهدويّت، گروهی
3.10. دستان سبز نيايش
3.11. روش نقد و بررسی روايات مهدويت
3،12. تحليل و بررسی روايات نشانه‌هاي ظهور
3،13. نشانی‌هاي پايان پريشاني؛ 
3،14. درسهايي از مهدويت
3،15. آسيب شناسی تسامح در نقل روايات مهدويت، 


4.      مقالات:
4.1.      علمی ـ پژوهشی:
1ـ بررسی حديث شناسانه حکم نام‌بردن حضرت مهدی به محمد (فصلنامه مشرق موعود،ش25).
2ـ تحليل روايی ايستادن هنگام شنيدن لقب قائم عليه السلام (فصلنامه مشرق موعود، ش27).
3ـ تبارشناسی واژگاني ظهور امام مهدي(ع) در منابع اسلامي (فصلنامه مشرق موعود، ش38).
4ـ تسامح در نقل روايات نشانه‌هاي ظهور با تاکيد بر کتاب مأتان و خمسون علامة(فصلنامه انتظار موعود، ش53 )
5ـ رجعت‌ در اهل تسنن(چالش‌ها و عوامل انکار)، فصلنامه علمي پژوهشي حکمت اسلامي، ش 11.
6ـ تحليل روايي نقش امدادهاي غيبی در قيام جهاني مهدي موعود(ع)، (فصلنامه مشرق موعود، ش42).
7ـ واکاوي روند روبه‌افزايش نقل روايات نشانه‌هاي ظهور در سير تدوين منابع روايي (فصلنامه انتظار موعود، ش55 )
8ـ بررسی اهتمام به نقل روايات مهدويّت در منابع حديثي اهل سنت (فصلنامه مشرق موعود،
9ـ بررسی تأثيرپذيري روايات اهل سنت از منابع اهل کتاب در مقوله امنيت در عصر ظهور، فصلنامه مشرق موعود، ش 45 (1) بهار 1397.
10ـ تبارشناسی شعار «البيعةلله» درروايات و منابع اسلامی؛ مشرق موعود، ش 48، زمستان 97.
11ـ بررسی و نقد روايت «یوطئون للمهدی»  روايي (فصلنامه انتظار موعود، ش60، بهار 97.
12ـ سبک‌شناسی مديريت پيشوايان معصوم(ع) بر بحران جعل و تحريف در روايات مهدويت، فصلنامه مشرق موعود، ش 49، بهار 98.
13ـ بررسی نقش جريان‌ وضع حديث در برخي آموزه‌هاي مهدويت؛ مشرق موعود، 
14ـ نقش جريان‌هاي انحرافي پيش از ولادت حضرت مهدی(ع) در «وضع» و «تحريف» روايات مهدوي؛ فصلنامه انتظار موعود، 
15ـ  آسيب شناسی ادراج متنی در احاديث مهدويت؛ مشرق موعود، ش 58. تابستان 1400.


4.2.      علمی ـ ترويجی
1. رجعت از نگاه قرآن و مفسران، فصلنامه انتظار موعود، شماره 19
2. ارتباط بداء با ظهور حضرت مهدی عليه السلام، فصلنامه انتظار موعود، شماره 30 
3. بيعت سازوکار سياسی مشارکت مردم در حکومت مهدی موعود، فصلنامه انتظار موعود، ش 37
4. شرق شناسی و مهدويت در برخی دايره المعارف‌های بزرگ پژوهشهای مهدوی، ش 5 با همکاری.
5. بازخوانی عوامل پيدايش وانحطاط انشعابات انحرافی شيعه در غيبت صغرا، انتظار موعود، ش 42
6.تحليل نظريه شهادت امام مهدي عليه السلام، فصلنامه انتظار موعود، ش 43
7. تطورمهدويت در منابع روايي شيعه (در پنج قرن نخست)، پژوهشهاي مهدوي، سال سوم، ش 12.
8. تحليل و بررسی تصحيف و تحريف در برخی روايات مهدويت، پژوهشهای مهدوی،فصلنامه پژوهش هاي مهدوي ، سال چهارم، شماره14.
9. تحليل روايي مبانی و اصول انتظار در بیانات آيت الله خامنه‌ای. پژوهشهاي مهدوي؛
10. روايات «الموت الابيض» و تطبيق آن بر ويروس کرونا در بوته نقد؛ پژوهشهاي مهدوي؛

5.      پژوهش‌هاي در دست انجام
1) بررسي پديده وضع و تحريف در احاديث مهدويت؛ (جريان‌ها، نمونه‌ها و برآيندها) (مصوب پژوهشکده مهدويت و آينده پژوهي)
2 ) تحليل و بررسی روايی رجعت در منابع فريقين (با تأکيد بر جريان‌های انحرافی و مدعيان دروغين)


6.      آثار برگزيده شده‏
6.1.      رتبة دوم، كتاب بازگشت به دنيا در پايان تاريخ. در کتاب سال استان اصفهان
6.2.      رتبة دوم، كتاب پرسمان مهدويت در کتاب سال استان اصفهان
6.3.    "بررسی خانواده حديث شعر دعبل در محضر امام رضا عليه السلام "، مقالة برگزيده در جشنواره بين المللی مهدويت در آموزه¬های رضوی، مهر 90
6.4.       رتبه نخست، کتاب پرسمان مهدويت در نخستين دوسالانه ملی کتاب مهدوی، تير 91
6.5.       "حکم نام بردن حضرت مهدی عليه السلام "، برگزيدة جشنوارة بين المللی مهدويت در آموزههای رضوی، مهر 91
6.6.   پايان نامه سطح چهار با عنوان "نقش و جايگاه مردم در قيام و حکومت جهانی حضرت مهدی(ع)"،برگزيده در "نخستين اجلاسيه مديران و صاحب نظران حوزوی عرصه پژوهش" به عنوان يکی از پايان نامه های برتر در سال92ـ91(
6.7.    مقاله برگزيده با عنوان " عرصه‌های امنيّت در الگوی پيشرفت با تأکيد بر حکومت جهانی مهدی(ع(؛ در همايش ملی پيشرفت از منظر قرآن و حديث، اسفند 93
6.8.       کتاب نقش مردم در انقلاب جهانی حضرت مهدی(ع)؛ برگزيده در نخستين همايش کتاب سال حوزه علميه اصفهان. اسفند 93

7.      راهنمايي و مشاوره 
راهنمايي و مشاوره و داوری پايان نامه و طرح تحقيقاتی، حدود 120 مورد (حوزة علميه قم ـ حوزه‌های خواهران ـ دانشگاه اديان ـ دانشکده اصول دين ـ دانشگاه معارف) 


فعاليت‏هاى آموزشی 
1 ـ حدود 16 سال تدریس در مرکز تخصصی مهدویت/ سطح 3.
2 ـ 4 ترم جامعه الزهرا(س) / سطح 3.
3 ـ 4 ترم جامعه الزهرا(س) / سطح 4.
3 ـ 4 ترم مهدویت دانشگاه قرآن و حدیث/ دکتری .
4 ـ 2 ترم مهدویت / موسسه امام صادق(ع)/ سطح 3 .
5 ـ 6 ترم مهدویت / مدرسه امام خمينی(ره) المصطفی العالميه.
7 ـ 2 ترم مؤسسه معصوميه / سطح 4.
و ...


نرم افزار و سايت
  مسئوليت بخش حديث نرم افزار گنجينه مهدويت
و حضور در برنامه های شبکه ماهواره‌اي ولايت و صدا و سيما به عنوان کارشناس مباحث مهدويت مانند برنامه: به سوي ظهور، عطر انتظار، قرار بی قراران، حاضر غائب از نظر و شبکه راديويي معارف. 
کلمات کليدي
عضو هیات علمی پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی فايلها
رزومه آقاي خدامراد سليميان.pdf 1.19 MB
 
امتیاز دهی
 
 


پربازدید‌ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید‌ترین مطالب

مطالب مرتبط
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 8561
قم - خیابان معلم - پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی
تلفن: 37749972-025
ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
يكشنبه 7 خرداد 1402 15:09:59
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده مهدويت و آينده پژوهي
مجری سایت : شرکت سیگما