بروشور: پروشور پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی آشنایی با پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی و پروشور پژوهشکده مهدویت در سال 1398
نوبت چاپ: اول، 1398
شمارگان: 500 نسخه
تعداد صفحات: 35 صفحه
حوزه ریاست و روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی-آذر 1398
نشانی: قم، چهارراه شهدا، ابتدای خیابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
تلفن: 37749972ـ 025
دورنگار: 37749971 ـ 025
پست الکترونیکی: mfsrc@isca.ac.ir
وب سایت: https://mfsrc.isca.ac.ir
صندوق پستی: 3688/37185
شناسه: 981201

فهرست

1. مقدمه   
2. اهداف   
3. رویکرد پژوهشکده   
4. گروه‌های پژوهشی   
1-4. گروه مهدویت‌‌پژوهی   
2-4. گروه آینده‌پژوهی دین و دینداری   
3-4. گروه جریان‌شناسی مهدویت   
5. منابع انسانی   
6. طرح‌های پژوهشی   
نشریافته (به ترتیب سال نشر)   
طرح‌های پژوهشی در دست انجام   
7. نشر الکترونیک   
8. پایگاه‌‌های وب و محصولات نرم‌افزاری   
9. کرسی‌ها و نشست‌های علمی   
10. همایش‌ها   
1-10. همایش‌های ملی   
2-10. همایش‌های بین‌المللی   
11. تفاهم‌نامه‌ها   
تفاهم‌نامه‌های ملی   
12. افتخارات و جوایز   

مقدمه

1. مقدمه
پژوهشكده «مهدویت و آینده‌‌پژوهی»، از سال 1377 فعالیت خود را با نام «مؤسسه فرهنگی انتظار نور»، و سپس «مؤسسه پژوهشی انتظار نور» با محور آموزه مهدویت و با رویکردی آینده‌نگرانه آغاز نمود و اکنون به عنوان یكی از پژوهشكده‌‌های «پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی» دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم است که رویكرد اصلی آن تحقیق و پژوهش تخصصی و بنیادی در عرصه‌‌های «مهدویت‌‌پژوهی»، «آینده‌پژوهی دین و دینداری» و «جریان‌‌شناسی مهدویت» با ابعاد علمی - پژوهشی و تولید دانش و نظریه‌‌پردازی بوده که با استفاده از منابع دینی، تاریخی و تجربه بشری با رویكردی آینده‌‌نگرانه و آینده‌پژوهانه دنبال می‌‌شود. این پژوهشكده تلاش می‌‌كند تا در راستای اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران با نگاهی عمیق و در عین حال كاربردی به مهدویت و مباحث پیرامونی بر اساس مبانی عقلی و نقلی بپردازد. به منظور كاربردی‌نمودن آموزه مهدویت و طراحی چشم‌‌انداز و ترسیم فراسو بر اساس آموزه‌‌های دینی ـ اسلامی در زندگی فردی و اجتماعی در عصر غیبت به انجام رساند، در فعالیت‌‌های این پژوهشكده نگرش آینده‌‌پژوهانه لحاظ شده و بر اساس داده‌‌های قرآنی و روایی طراحی افق آینده با معیار جامعه مطلوب مهدوی ترسیم می‌‌شود. پس، همت پژوهشكده مهدویت و آینده‌‌پژوهی بر آن خواهد بود تا بتواند با استفاده از شاخص‌‌ها و وی‍ژگی‌‌های جامعه فاضله مهدوی با استفاده از روش‌‌های «آینده‌‌پژوهی» چشم‌‌اندازهای مطلوب جامعه اسلامی امروزی را بررسی و افق‌های آینده‌‌های مطلوب و بدیل را برای جامعه منتظر تدوین نماید.
2. اهداف
1. تبیین ابعاد علمی آموزۀ مهدویت در حوزه‌‌های مختلف با استفاده از مبانی قرآنی، روایی و كلامی ـ فلسفی؛
2. نظریه‌‌پردازی و ارائه راهکارهای مناسب برای نظام اسلامی بر اساس آموزۀ مهدویت و مدینۀ فاضله مهدوی؛
3. پشتیبانی نظری و کاربردی از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با إلهام از آرمانشهر مهدوی؛
4. فراهم‌‌سازی زمینه تبادل نظر و تضارب آراء در تبیین آرمان‌شهر مهدوی از طریق برگزاری كرسی‌‌های نقد و نظریه‌‌پردازی؛
5. ترسیم چشم‌‌اندازهای مطلوب از آیندۀ جهان در راستای تحقق جامعه آرمانی مهدوی؛
6. ارائه پاسخ‌‌ها و راهکارهای مهدوی به بحران‌‌ها و چالش‌‌های فراروی بشر؛
7. بومی‌سازی، پردازش و تقویت مطالعات آینده‌‌پژوهی در حوزۀ علمیه قم و دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه قم با محوریت آموزه مهدویت و انتظار پویا ـ راهبردی؛
8. شناخت موقعیت فرهنگی اجتماعی جامعه منتظر و مسائل پیش روی آن، با تاكید بر رویكرد آینده‌پژوهی. رویکرد پژوهشکده
3. رویکرد پژوهشکده
بر اساس سیاست و اهدافی که برای پژوهشکده مهدویت و آینده‌پژوهی تعریف شده است رویکرد پژوهشکده با آنها تنظیم شده و در راستای جامعه مخاطب که دارای تنوع ادیانی و مذاهبی می‌باشند متنوع و گوناگون می‌شود از این رو رویکرد پژوهشکده با نگرش‌های مختلف درون‌دینی و برون‌دینی، درون‌مذهبی و برون‌مذهبی توجیه شده و بر اساس اهداف و سیاست پژوهشکده و تنوع رویکردها، پروژه‌ها نیز متفاوت می‌شوند. برخی پروژه‌ها با نگرش مذهبی و برخی دیگر با نگرش تقریبی و بعضی‌ها با رویکرد تطبیقی و بعضی دیگر با نگاه بین‌الادیانی و بین‌المذاهبی تحقیق و پژوهش می‌شوند. پس از آنجایی که اندیشه منجی‌گرایی و مهدویت یک اندیشه فراگیر و بین الادیانی است ضروری است برای توجیه و تفسیر آن از رویکردهای مختلف با نگرش‌های گوناگون استفاده شود.
4. گروه‌های پژوهشی
پژوهشکده در جلسۀ مورخ 19/12/1395 هیات امنای محترم دفتر تبلیغات اسلامی در قالب سه گروه به شرح ذیل به تصویب و تایید رسید. گروه‌های پژوهشی
1-4. گروه مهدویت‌‌پژوهی
گروه مهدویت‌‌پژوهی، گروه علمی پژوهشی است که در صدد است با بهره‌‌گیری از مبانی کلامی، فلسفی، عرفانی، فرهنگی، جامعه‌شناختی، روان‌‌شناختی و... به بررسی و تبیین
مباحث مهدویت با نگرش کاربردی و بنیادین در گسترۀ
مباحث کلی و جزئی، درجه یک و درجه دو و بیرونی و درونی می‌‌پردازد.
2-4. گروه آینده‌پژوهی دین و دینداری
با توجه به ارتباط عمیق بین آینده‌‌پژوهی و آموزه مهدویت در اندیشه اسلامی، گروه آینده‌‌پژوهی، گروهی علمی پژوهشی است که به بررسی و تبیین بنیادهای آینده‌‌پژوهی بر اساس مبانی اسلامی می‌‌پردازد. مهمترین ماموریت این گروه شناسایی و کشف و بومی‌سازی دانش نوبنیاد آینده‌‌پژوهی در حوزه مباحث دینی و مباحث مهدویت خواهد بود.
3-4. گروه جریان‌شناسی مهدویت
جریان‌شناسی مهدویت حوزه‌‌ای است که به شناخت جریان‌‌ها و فرقه‌‌ها در عرصه مهدویت می‌‌پردازد. به بیان دیگر جریان، همان حرکتی است که در جامعه بر اساس معیار خاصی شکل می‌‌گیرد و تحولاتی را به همراه می‌‌آورد. جریان‌شناسی یک جریان نیز، مطالعه چگونگی شکل‌‌گیری آن و شناسایی عواملی است که به‌گونه‌‌ای با آن درگیرند. جریان‌شناسی به دو بخش شناخت جریان‌‌های مثبت و منفی تقسیم می‌‌شود که البته هدف در این حوزه بیشتر قسم دوم یعنی جریان‌‌های منفی است؛ یعنی جریان‌‌هایی که نوع فعالیت آنها اثرات نامطلوبی در حوزه مهدویت ایجاد می‌‌کند و با ارزش‌‌های پذیرفته‌شده مهدویت همخوانی ندارد؛ نظیر جریان بابیت، بهائیت، مدعی یمانی، مدعی سودانی و ... که در این گروه علاوه بر شناسایی
گروه‌‌های انحرافی مهدویت، به عوامل و بسترهای اجتماعی و فرهنگی و تمدنی که زمینه‌ساز شکل‌‌گیری آنها می‌‌شود پرداخته خواهد شد. منابع انسانی
5. منابع انسانی
تعداد هیات علمی تمام وقت: 6 نفر
پژوهشگران تمام وقت: 1 نفر
همکار پژوهشی پروژه‌‌ای: 14 نفر
6. طرح‌های پژوهشی
نشریافته (به ترتیب سال نشر)
1.    آسیب‌شناسی سهل‌انگاری در نقل روایات در منابع روایی مهدویت؛ خدامراد سلیمیان؛ 1398. (مکتوب و دیجیتال)
2.    روش‌شناسی مهدویت‌پژوهی؛ حسین الهی‌‌نژاد؛ 1398. (مکتوب و دیجیتال) طرح‌های پژوهشی
3.    بررسی و نقد آراء مستشرقان معاصر در زمینه مهدویت؛ زهیر دهقانی ارانی؛ 1398. (مکتوب و دیجیتال)
4.    نقش انتظار در تعالی خانواده؛ محمود ملکی‌‌راد؛ 1398. (مکتوب و دیجیتال)
5.    بررسی دجال در متون اسلامی با تاکید بر ماهیت‌شناسی و کارکردشناسی؛ مجتبی گودرزی. (مکتوب و دیجیتال)
6.    تحلیل و بررسی نقلی و عقلی نشانه‌ها و شرایط ظهور؛ خدامراد سلیمیان؛ 1398. (مکتوب و دیجیتال)
7.    رویکردشناختی پاسخ علمای اهل سنت به مخالفان مهدویت؛ حسین الهی‌‌نژاد؛ 1398. (مکتوب و دیجیتال)
8.    تاویل‌گرایی در انحرافات مهدویت؛ محمدعلی فلاح علی‌آباد؛ 1397. (مکتوب و دیجیتال)
9.    دستاوردهای پژوهشی پژوهشکده مهدویت و آینده‌پژوهی؛ 1397(مکتوب)
10.    آینده‌‌پژوهی خانواده در ایران با تاکید بر سیاست‌‌های فرهنگی تحکیم آن؛ رحیم کارگر. 1397. (مکتوب و دیجیتال)
11.    مردم و زمینه‌سازی ظهور؛ حسین الهی‌‌نژاد؛ 1397. (مکتوب و دیجیتال)
12.    کارکردهای اجتماعی اعتقاد به مهدویت؛ محمود ملکی‌راد؛ 1397. (مکتوب و دیجیتال)
13.    نقد و بررسی جریان انحرافی احمد اسماعیل؛ حسین حجامی؛ 1396. (مکتوب و دیجیتال)
14.     بررسی تحول و تطور مطالعات مهدویت؛ مجتبی گودرزی؛ 1396. (مکتوب و دیجیتال)
15.    راهبرد اخلاق انتظار؛ بهروز محمدی‌منفرد؛ 1396. (مکتوب و دیجیتال)
16.    روش نقد و بررسی روایات مهدویت؛ خدامراد سلیمیان؛ 1396. (مکتوب و دیجیتال)
17.    گفتمان مهدویت و چالش‌های آسیب‌شناسی؛ علیرضا صدرا؛ 1395. (مکتوب و دیجیتال)
18.    بررسی و تحلیل انتظار در اهل سنت، ظرفیت‌شناسی انتظار در میان اهل سنت؛ حسین الهی‌‌نژاد؛ 1395. (مکتوب و دیجیتال)
19.    مهدویت پژوهی، مساله‌‌شناسی، معرفت‌‌شناسی و مبانی‌‌شناسی؛ حسین الهی‌‌نژاد؛ 1395. (مکتوب و دیجیتال)
20.     شناخت، بررسی و نقد کلامی جریان‌‌های انحرافی مهدویت؛ حسین حجامی؛ 1395. (مکتوب و دیجیتال)
21.    خانواده و زمینه‌‌سازی ظهور؛ محمود ملکی‌‌راد؛ 1395. (مکتوب و دیجیتال)
22.    ویژگی‌‌های شیعی امام مهدی (عج) در روایات اهل سنت؛ سعید آذرشین فام؛ 1395. (مکتوب و دیجیتال)
23.    تاملی بر وضعیت ادیان در عصر ظهور؛ مرتضی عبدی‌چاری؛ 1394. (مکتوب و دیجیتال)
24.    شرح حال و نقش زنان در عصر حضرت مهدی(عج)؛ ناهید طیبی؛ 1394. (مکتوب و دیجیتال)
25.    مهدویت و آینده‌پژوهی (مجموعه مقالات)؛ به کوشش رحیم کارگر؛ 1392. (مکتوب و دیجیتال)
26.    درآمدی بر فلسفه مهدویت‌پژوهی؛ حسین الهی‌نژاد؛ 1391. (مکتوب و دیجیتال)
27.    معارف مهدویت؛ جمعی از نویسندگان؛ به کوشش سعید آذرشین فام؛ 1393. (مکتوب و دیجیتال)
28.    پژوهشی نو پیرامون مادر امام زمان(عج)؛ ناهید طیبی؛ 1392. (مکتوب و دیجیتال)
29.    بررسی توصیفی و تحلیلی کتاب الغیبه نعمانی؛ حیدرعلی رستمی؛ 1392. (مکتوب و دیجیتال)
30.    بررسی توصیفی و تحلیلی کتاب الغیبه شیخ طوسی؛ حیدرعلی رستمی؛ 1392. (مکتوب و دیجیتال)
31.    بررسی توصیفی و تحلیلی کتاب کمال‌الدین و تمام النعمه؛ حیدرعلی رستمی؛ 1388.
32.    بررسی تطبیقی مهدویت در روایات شیعه و اهل سنت؛ مهدی اکبرنژاد؛ 1388.
33.    معجم مهدویت در تفاسیر شیعه و اهل سنت؛ سیدمحسن طباطبایی، مرتضی عبدی‌چاری و نفیسه فقیهی مقدس؛ 1389. (مکتوب و دیجیتال)
34.    صبح امید؛ جواد محدثی؛ 1388.
35.    ازدواج امام زمان(عج)؛ حسین حجامی؛ 1387.
36.    حضرت مهدی در مذاهب اربعه؛ مهدی اکبرنژاد و سعید آذرشین‌فام؛ 1386.
37.    موعودگرایی در ادیان ابراهیمی؛ جمعی از محققان؛ 1386.
38.    تکامل عقول زنان؛ مهین پاکروان؛ 1386.
39.    کتاب انتظار؛ مجتبی گودرزی و نسرین میانجی؛ 1385.
40.    پرسمان مهدویت؛ خدامراد سلیمیان؛ 1385.
41.    بازگشت به دنیا در پایان تاریخ؛ خدامراد سلیمیان؛ 1384.
42.    به سوی حکومت جهانی حضرت مهدی؛ علی‌اکبر حصاری؛ 1382. (مکتوب و دیجیتال)
43.    روز آرزوها؛ حسین فتاحی؛ 1382.
44.    کجاست ردپای تو؛ محمود پوروهاب؛ 1382.
45.    مجموعه مقالات گفتمان اول تا دهم؛ جمعی از محققان؛ 1380-1387.
46.    روزی که باران می بارید؛ محمد میرکیانی؛ 1381.
47.     بعد از آن صدای آسمانی؛ مصطفی رحماندوست؛ 1381.
48.    زیباترین دیدنی؛ فریبا کلهر؛ 1381.
49.    خورشید می‌خندد؛ افسانه شعبان نژاد؛ 1381.
50.    شمع و پروانه؛ جمعی از محققان؛ 1382.
طرح‌های پژوهشی در دست انجام
1.    بررسی و تحلیل مساله ازدواج و فرزند داشتن امام مهدی (عج) در عصر غیبت؛ محمدرضا فؤادیان.
2.    بررسی و نقد مستندات قرآنی جریان انحرافی احمد اسماعیل؛ جواد اسحاقیان درچه.
3.    تحلیل و بررسی روایات رایات سود؛ نصرت الله آیتی.
4.    جریان‌‌شناسی وضع و تحریف حدیث در مهدویت؛ خدامراد سلیمیان.
5.    اندیشه مهدویت و جامعه مطلوب؛ محمود ملکی‌راد.
6.    بررسی تاثیرات شبکه‌های اجتماعی بر وضعیت دینداری جوانان در ده سال آینده؛ غلامرضا بهروزی‌‌لک.
7.    بررسی تطبیقی مهدویت در فرق و مذاهب اسلامی (تشیع)؛ سیدمهدی موسوی جوردی.
8.    بررسی تطبیقی مهدویت در مذاهب اسلامی؛ محمدتقی ربانی میانجی.
9.    بررسی روایات ولادت حضرت مهدی (عج)؛ سعید آذرشین‌فام.
10.    بررسی روایی ـ تحلیلی تفاوت یا همگونی فرهنگی در عصر ظهور با تاكید بر سبك‌های زندگی، قنبرعلی صمدی.
11.    بررسی ظرفیت تاثیرگذاری امید منجی‌گرایانه بر توسعه اجتماعی؛ عباس مهرگان.
12.    بررسی و تحلیل انتظار در شیعه با رویکرد کارکردشناختی و آسیب‌شناختی؛ حسین الهی‌نژاد.
13.    بررسی و تحلیل نیابت خاص و توقیفی‌بودن آن با تاکید بر شبهه فرقه انحرافی یمانی؛ محمد شهبازیان.
14.    تحلیل و بررسی مبانی نظری مهدویت نوعیه و شخصیه؛ مجتبی گودرزی.
15.    تحلیل و بررسی روایات تفسیری شیعه در موضوع مهدویت؛ مرتضی عبدی چاری.
16.    تحلیل و بررسی مساله توقیت با رویکرد کلامی؛ مجتبی گودرزی.
17.    جامعه‌شناسی مدعیان و مخاطبان آن‌ها؛ مهراب صادق‌نیا.
18.    جایگاه فضایل و مهارت‌های اخلاقی در فعالیت‌های تبلیغی یاران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف؛ محمدصابر جعفری.
19.    درسنامه سبک زندگی منتظر؛ حسن ملایی دیوشلی.
20.    روش‌‌شناسی تفسیر آیات مهدویت؛ مرتضی عبدی‌چاری.
21.    زمینه شناسی گسترش لغزش‌های اعتقادی دردوران غیبت و راهكار برون رفت از آن؛ حسن ملایی دیوشلی.
22.    سیر تطور دیدگاه مفسران درباره آیات مهدویت؛ مرتضی عبدی‌‌چاری.
23.    شیوۀ برخورد با مدعیان مهدویت (با تاکید بر روش تعامل اهل‌بیت: با مدعیان)؛ مرتضی عبدی چاری.
24.    مبانی و اصول آینده‌‌پژوهی اسلامی؛ رحیم کارگر.  
25.    سیاست‌‌های فرهنگی ترویج مهدویت در جمهوری اسلامی ایران؛ رحیم کارگر.
26.    منبع‌شناسی مستندات جریان انحرافی احمد اسماعیل؛ حسین حجامی رودپشتی.
27.    مهدویت‌پژوهی؛ تطورات و آسیب‌ها؛ حسین الهی‌‌نژاد.
28.    نظام وارۀ آینده‌پژوهی دینی؛ جلال ریزانه.
29.    نقد و بررسی ایده تعدد قائمیت از دیدگاه فرقه انحرافی یمانی؛ مسلم کامیاب.
30.    نقد و بررسی قانون معرفت حجت با تاكید بر كتاب عقایدالاسلام احمد اسماعیل؛ نصرت‌الله آیتی.
31.    نقش صداقت و پایبندی به راستگویی در مقدمات ظهور امام مهدی (عج)؛ سیدحامد شاهرخی.
32.    نقش مهدویت در ارائه سبک زندگی اسلامی (مهدویت الگوی سبک زندگی اسلامی)؛ محمود ملکی‌راد.
7. نشر الکترونیک
تعداد آثار نشر دیجیتال: 30 کتاب.
8. پایگاه‌‌های وب و محصولات نرم‌افزاری
1-8. پایگاه وب: https://mfsrc.isca.ac.ir
2-8. نرم‌افزار «گنجینه مهدویت در قرآن و حدیث». احادیث مهدویت از 55 منبع حدیثی از شیعه و۵۰۰ عنوان اصلی و فرعی و همین‌طور بیش از280 دوره منابع تفسیری شیعه و اهل سنت در ذیل 500 آیه مرتبط با مهدویت با 280 عنوان اصلی و فرعی؛ مرتضی عبدی چاری (مدیر پروژه و مسئول بخش قرآن) و خدامراد سلیمیان (مسئول بخش حدیث)؛ 1390.
9. کرسی‌ها و نشست‌های علمی
1-9. کرسی نقد و ترویجی: 16 کرسی‌ها و نشست‌های علمی
2-9. نشست‌های علمی: 25 نشست علمی
10. همایش‌ها
1-10. همایش‌های ملی
1.    گفتمان مهدویت اول و دوم (حکومت امام مهدی(عج))؛ حضرات آیات آقایان: ابراهیم امینی، محمدهادی معرفت و...؛ بوستان کتاب، 1381. همایش‌ها
2.    گفتمان مهدویت سوم (انتظار و مهدویت)؛ حضرات آیات آقایان: مرتضی عسکری، محمدتقی مصباح یزدی و...؛ بوستان کتاب، 1381.
3.    گفتمان مهدویت چهارم (حکومت جهانی)؛ حضرات آیات آقایان: امامی کاشانی، معرفت، اعرافی؛ بوستان کتاب، 1381.
4.    گفتمان مهدویت پنجم (آینده بشریت)؛ حضرات آیات آقایان: محمدهادی معرفت و حسن کچوئیان، بوستان کتاب، 1381.
5.    گفتمان مهدویت ششم؛ حضرات آیات آقایان: صافی گلپایگانی و عبدالله جوادی آملی؛ بوستان کتاب، 1383.
6.    گفتمان مهدویت هفتم؛ با عنوان: «کرامت و مهدویت»؛ آقایان: امینی، مغربی، گیلانی، فاکر میبدی؛ بوستان کتاب، 1384.
7.    گفتمان مهدویت هشتم؛ با عنوان: «انتظار»، آقایان: واسطی، طالقانی، رجایی، سلیمیان، هدایت‌نیا، گنجی و...؛ مشهد، 1385.
8.    گفتمان مهدویت نهم؛ با عنوان: «انتظار، امنیت و صلح جهانی»، آقایان سلیمیان، بابایی طلاتپه، هاشمی، مازاریان، حمیدی‌زاده، شیراز، 1386.
9.    گفتمان مهدویت دهم؛ با عنوان: «انتظار و دولت اسلامی»، آقایان حجامی، آیینه‌چی، واعظی، خسروپناه، مازاریان تبریز، 1387.
2-10. همایش‌های بین‌المللی
1.    برگزاری همایش بین‌المللی «نظریه انتظار در اندیشه آیت‌الله العظمی خامنه‌ای»، قم 1397-1398.
2.    مشارکت در شانزدهمین، همایش بین‌المللی دکترین مهدویت (طرح کلی حرکت انبیاء و امامان از آغاز تا انجام)، قم 1398ـ 1399.
3.    مشارکت در پانزدهمین، همایش بین‌المللی «دکترین مهدویت»، قم 1398.
4.    دبیرخانه دائمی همایش‌‌های «گفتمان مهدویت»، گلپایگان 1398.
5.    مشارکت در چهاردهمین، همایش بین‌المللی «دکترین مهدویت»، قم 1397.
6.    مشارکت در سیزدهمین همایش بین‌‌المللی «دکترین مهدویت»، قم 1396.
7.    برگزاری همایش بین‌المللی «امام مهدی(عج) و آینده جهان»، در کشور عراق، 1392. تفاهم‌نامه‌ها
11. تفاهم‌نامه‌ها
تفاهم‌نامه‌های ملی
1.    مؤسسۀ آیندۀ روشن (پژوهشکدۀ مهدویت)، دکترین پانزدهم، 1397- 1398.
2.    دبیرخانه دائمی همایش‌های بین‌المللی گفتمان مهدویت، 1397 – 1398.
3.    انجمن علمی مهدویت حوزه علمیۀ قم، 1396ـ 1398.
4.    مؤسسۀ آیندۀ روشن (پژوهشکدۀ مهدویت)، دکترین چهاردهم، 1396- 1397.
5.    مرکز تخصصی مهدویت حوزه، دبیرخانه مطالعات راهبردی مهدویت، 1396.
6.    بنیاد پژوهش و نشر مسجد مقدس جمکران، 1396.
7.    مؤسسۀ آیندۀ روشن (پژوهشکدۀ مهدویت)، دکترین سیزدهم، 1395-1396.
8.    مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه، 1395.
9.    مؤسسه آموزش عالی بنت‌الهدی وابسته به جامعة ‌المصطفی‌ العالمیه، 1393.
12. افتخارات و جوایز
1-12. پژوهشکدۀ برتر مهدوی، همایش بین‌المللی دکترین مهدویت پانزدهم، 1397- 1398.
2-12. گروه مهدویت‌‌پژوهی به عنوان «گروه پژوهشی شایسته تقدیر» پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ـ آذرماه 1397.
3-12. گروه مبانی مهدویت به عنوان «گروه پژوهشی شایسته تقدیر» پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ـ آذرماه 1396. افتخارات و جوایز 
 
امتیاز دهی
 
 


پربازدید‌ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید‌ترین مطالب

مطالب مرتبط
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 118
 
logo-samandehi
قم - خیابان معلم - پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی
تلفن: 37749972-025
نقشه
ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
شنبه 22 شهريور 1399 08:49:38
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده مهدويت و آينده پژوهي
مجری سایت : شرکت سیگما