نسخه آزمایشی
1
در آمدی بر فلسفه مهدویت پژوهی مهدویت پژوهی به عنوان یک حوزه مطالعاتی، به مباحث و مسائل درونی و جزئی مهدویت می پردازد.در آمدی بر فلسفه مهدویت پژوهی در تاریخ 16/10/94 ساعت 10 صبح برگزار شد.


مهدویت پژوهی به عنوان یک حوزه مطالعاتی، به مباحث و مسائل درونی و جزئی مهدویت می پردازد. نظیر مسئله انتظار، غیبت، ظهور و حکومت جهانی و... که جزو مسائل مهدویت پژوهی بوده و با رویکرد درونی و جزئی تعریف می شوند و نیز به عنوان مسائل درجه یک در قلمرو مهدویت پژوهی توجیه پذیر هستند. همیشه در کنار مسائل درجه یک، یک سری مسائل درجه دو قرار دارند که با رویکرد بیرونی و کلی باز شناسی می­شوند و حوزه ای که این نوع مباحث را در دستور کار خویش قرار داده و در مسیر پاسخ­گوئی به آنها گام بر می دارد، فلسفه علوم نام دارد.

فلسفه مهدویت پژوهی نیز به عنوان فلسفه مضاف به علوم، یک دانش درجه دو تلقی شده و به مباحث کلی و بیرونی مهدویت پژوهی می پردازد به تعبیر دیگر به مباحث و مسائلی می­پردازد که رو در روی کل مهدویت پژوهی قرار دارند. مسائلی چون «روش­شناسی مهدویت­پژوهی» «تطور و تحول مهدویت پژوهی»
 «آسیب شناسی مهدویت پژوهی»  «هدف و غایت شناسی مهدویت پژوهی»
«مبانی شناسی مهدویت پژوهی» «مسأله شناسی مهدویت پژوهی»«معرفت شناسی مهدویت پژوهی» «موضوع شناسی مهدویت پژوهی»، مسائل کلی و بیرونی مهدویت پژوهی می باشند که در دستور کار فلسفه مهدویت پژوهی که یک دانش درجه دو است، قرار دارد.
پس بطور کلی فلسفه مهدویت پژوهی: برآمده از پاسخها ، تحلیل­ها و نظریه پردازیهای راجع به پرسشهای بنیادی و کلان فلسفی در حوزه مهدویت پژوهی است. به تعبیر دیگر فلسفه مهدویت پژوهی به حجم وسیعی از مباحث نظری، تحلیلی و فلسفی در باب مهدویت پژوهی نظر دارد.
پیرامون فلسفه مهدویت پژوهی دو گونه مباحث مطرح است. مباحثی که مربوط به حوزه درونی فلسفه مهدویت پژوهی نظیر روش شناسی، تطور شناسی ، مبانی شناسی و... بوده و کیفیت تعامل آنها را با فلسفه مهدویت پژوهی بر ملاء می سازد و مباحثی که در قالب مقدمه و درآمد به حوزه بیرونی فلسفه مهدویت پژوهی نظر داشته و نحو شکل گیری ، ماهیت و جایگاه آن را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. بی شک در این نشست از طرح مسائل درونی فلسفه مهدویت پژوهی صرف نظر کرده و تنها به مباحثی که به حوزه بیرونی مربوط است، پرداخته شده و با این نگاه پرسشهای ذیل را مطرح می نمائیم.
1ـ فلسفه مضاف چیست و چه تفاوتی با فلسفه مطلق دارد؟
2ـ فلسفه مضاف به امور چیست و چه تمایزی با فلسفه مضاف به علوم دارد؟
3ـ مهدویت پژوهی از نظر حوزه دانشی چه جایگاهی دارد؟
4ـ آیا مهدویت پژوهی به عنوان یک علم مطرح است؟
مفهوم شناسی علم با رویکرد حداقلی و حداکثری
5ـ آیا مهدویت پژوهی به عنوان یک حوزه رشتگی قابل طرح است؟
مفهوم شناسی رشتگی و رشته بودن مهدویت پژوهی با رویکرد پسینی
6ـ آیا می توان مهدویت پژوهی را به عنوان یک حوزه میان رشتگی مطرح نمود؟
مفهوم شناسی میان رشتگی و میان رشته بودن مهدویت پژوهی با رویکرد پیشینی
7ـ آیا مهدویت پژوهی می تواند به عنوان یک گرایش از امامت پژوهی مطرح شود؟
مفهوم شناسی گرایش و توجیه گرایش بودن مهدویت پژوهی
8ـ خلاصه فلسفه مهدویت پژوهی، فلسفه مضاف به علوم است یا فلسفه مضاف به امور؟
 
امتیاز دهی
 
 


پربازدید‌ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید‌ترین مطالب

مطالب مرتبط
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 306
 
logo-samandehi
قم - خیابان معلم - پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی
تلفن: 37749972-025
نقشه
ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
سه‌شنبه 28 خرداد 1398 09:24:01
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده مهدويت و آينده پژوهي
مجری سایت : شرکت سیگما