نشست دوم:

راهبرد مهدویت در تحقق انقلاب اسلامی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ، دومین نشست از سلسله کرسی های مهدویت پژوهی و انقلاب اسلامی با عنوان: راهبرد مهدویت در تحقق انقلاب اسلامی با ارائه حجت الاسلام حسین الهی نژاد مدیر محترم پژوهشکده مهدویت سه‌شنبه، 18 بهمن ماه 1401پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.
حجت‌الاسلام الهی‌نژاد گفت: اندیشه مهدویت به عنوان پارادایم و روح حاکم انقلاب اسلامی ایران در همه سطوح و زوایای آن ساری و جاری بوده انقلاب اسلامی بیانگر حرکت درست انقلاب از چله اول به سوی چله دوم است، اظهار کرد: لذا دارای شاخصه ها و مولفه های مهمی است که ترسیم‌گر فرایند درست و سیر منطقی حرکت انقلاب همراه با اهداف و آرمان بلند برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی و نیل به جامعه ایده آل مهدوی است

رئیس پژوهشکده مهدویت و آینده‌پژوهی ادامه داد: چنان که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم می فرمایند: (انقلاب اسلامی ایران) تنها انقلابی است که یک چلّه‌ی پُرافتخار را بدون خیانت به آرمانهایش پشت سر نهاده و در برابر همه‌ی وسوسه‌هایی که غیر قابل مقاومت به نظر می رسیدند، از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد دوّمین مرحله‌ی خودسازی و جامعه‌پردازی و تمدن سازی شده ‌است.

حجت‌الاسلام الهی‌نژاد ابراز کرد: پارادایم اندیشه مهدویت برای انقلاب اسلامی به معنای جریان مهدویت در همه سطوح و در همه مقاطع انقلاب اسلامی اعم از چله اول و دوم و چله های بعدی است .پس اندیشه مهدویت اولا خاستگاه انقلاب را تأمین و ثانیا؛ مقبولیت آن را تضمین و ثالثا؛ مشروعیت آن را تجویز می کند همچنین، قوانین آن را تدوین می کند، تداوم آن را استمرار می بخشد و غایت آن را هدف نمائی می کند.

حجت الاسلام الهی‌نژاد تاکید کرد: امام خمینی(ره)، معمار انقلاب اسلامی ایران با ایده پردازی و نوآوری در حوزه ولایت فقیه علاوه بر بسط و گسترش نظریه ولایت فقیه در حوزه اندیشه و معرفت، زمینه ساز تحقق و پیاده سازی آن با رویکرد کاربردی و کارکردی در حوزه عمل نیز شده است.امام خمینی(ره) بحث ولایت فقیه را که در گذشته های دور بیشتر در حوزه مباحث فقهی مطرح و مورد بحث و گفتگوی اندیشمندان اسلامی بوده به حوزه کلام و مباحث اعتقادی کشانده و در راستای باورداشت امامت و جانشینی امام زمان(ع) مطرح کرده است.

الهی‌نژاد با بیان اینکه دربارة ولایت‌فقیه از دو جنبه می‌توان بحث کرد، گفت: فقهی و کلامی. اگر موضوع ما، مسألة فعل الهی باشد که آیا برای زمان غیبت دستوری داده یا نه؟، مسأله کلامی است. و اگر موضوع فعل مکلّف باشد، آن مسأله فقهی است.حضرت امام با نگرش دقیق و بدیع در موضوع ولایت فقیه بحث را با نگرش کلامی دنبال کرد و با آغاز نهضت و تشکیل حکومت اسلامی، کلامی بودن ولایت فقیه را به منصه ظهور رساند. نتیجه این نوآوری و نگرش جدید علاوه بر پیاده سازی ولایت فقیه در جامعه در قالب حکومت اسلامی، زمینه استمرار آن به هدایت گری امام خامنه ای از چله اول به سوی چله دوم انقلاب نیز فراهم شده است.

این کارشناس و مولف مهدوی تاکید کرد: برآیند حرکت صحیح انقلاب از چله اول به سوی چله دوم اوج تکامل نگرش امام خمینی در تغییر کاربری ولایت فقیه از حوزه فقه به حوزه کلام و اجرای درست و عالمانه این نگرش توسط امام خامنه ای است.

وی تاکید کرد: شکل گیری و تداوم انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی(ره) وابسته به دو علت مهم به نام علت فاعلی و علت غائی است، علت فاعلی که نقش خاستگاه و پیش ران انقلاب را ایفاء کرده و در قالب نیابت عام و جانشینی فقهاء از امام زمان(ع) تبلور دارد و علت غائی که نقش هدف نمائی و نیروی محرکه را بازی می کند در قالب جامعه فاضله و ایده آل مهدوی خودنمائی می کند.

الهی‌نژاد ابراز کرد: یعنی با مقوله نیابت عام که توجیه گر جانشینی امام خمینی از امام زمان(ع) است خاستگاه نظام انقلاب اسلامی و با مقوله الگوگیری از نظام جهانی مهدوی که غایت القصوی انقلاب اسلامی است هدف انقلاب مشخص و درهم تنیدگی آن با مهدویت به اثبات می رسد.

وی ادامه داد: چنانکه مقام معظم رهبری در خطاب به مردم ایران در توجه آنها به آرمان نهایی انقلاب اسلامی می گوید: شما ملت انقلابی مسلمان، باید با حرکت منظم خود در تداوم انقلاب اسلامی، به فرج جهانی انسانیت نزدیک بشوید و شما باید به سوی ظهور مهدی موعود(ع) و انقلاب نهایی بشریت(که سطح عالم را خواهد گرفت و همه این گره ها را باز خواهد کرد) قدم به قدم، خودتان نزدیک بشوید و بشریت را نزدیک کنید، انتظار فرج این است پس اندیشه مهدویت با نقش های مختلف و فراگیر در مقاطع و سطوح گوناگون انقلاب، حاکمیت فراگیر و جایگاه پارادایمی آن بر ملاء می شود.

رئیس پژوهشکده مهدویت و آینده‌پژوهی با بیان اینکه در کنار علت خاستگاهی و علت غائی، دو مسئولیت و دو وظیفه که یکی بر دوش فقها و دیگری بر دوش مردم بوده نمایان می شود، گفت: انجام صحیح و درست آنها شکل گیری و تداوم نظام اسلامی تضمین می شود. امام خمینی(ره) با نگرش صحیح خود که اعتقاد به تحصیلی بودن زمینه سازی ظهور و حرکت عمومی مردم در این خصوص داشتند انقلاب اسلامی ایران را شروع و به درستی این نگرش را در جامعه پیاده سازی کردند.

وی تصریح کرد: مردم نیز بر اساس نگرش صحیح منتظرانه که فقها را نایبان عام امام زمان(ع) می دانستند با آمادگی کامل به تبعیت و همراهی امام خمینی پرداختند که ثمره این نگرش صحیح و انجام درست مسئولیت ها شکل گیری انقلاب اسلامی ایران را به دنبال داشته است. بی شک مهم تر از شکل گیری انقلاب اسلامی ایران، تدوام و استمرار آن بوده که به مراتب سخت تر و پیچیده تر از مرحله اول است.

حجت الاسلام الهی نژاد تاکید کرد: در تداوم و استمرار انقلاب اسلامی ایران علاوه بر نقش مهم هدایت های امام خمینی (ره) و امام خامنه ای به عنوان جانشینان امام زمان(ع)، نقش مردم نیز به عنوان منتظران واقعی امام زمان(ع) مهم و تأثیر دارد. که با انجام این دو نقش و اجرای درست آن تداوم انقلاب اسلامی ایران تضمین شده و این نهضت با عبور از چله اول، گام را در چله دوم نهاده و راه را برای رسیدن به جامعه ایده آل مهدوی هموار می کند.

 وی در ادامه بیان کرد: پس اندیشه مهدویت به عنوان پارادایم و روح حاکم انقلاب اسلامی ایران در همه سطوح و زوایای آن ساری و جاری بوده و این انقلاب با اندیشه مهدویت حمایت و پشتیبانی و با این اندیشه تعریف و باز شناسی می شود و بطور کلی در یک کلام می توان ادعا کرد که اندیشه مهدویت عقبه تئوریک انقلاب اسلامی ایران در عصر غیبت است.

وی افزود: چنانکه مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم به نقش پارادیمی اندیشه مهدویت اشاره کرده اند و خطاب به جوانان می نویسند: «عزیزان! ... شمایید که باید کارآزموده و پُرانگیزه از انقلاب خود حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدّن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی (ارواحنافداه) است، نزدیک کنید».

الهی نژاد در پایان خاطرنشان کرد: ایشان در ادامه بیانات خویش به آرمان های بلند نظام جمهوری اسلامی پرداخته و جوانان را محور تحقق نظام پیشرفته ی اسلامی دانسته و می گوید: «امّا راه طی‌شده فقط قطعه‌ای از مسیر افتخارآمیز به سوی آرمان های بلند نظام جمهوری اسلامی است. دنباله‌ی این مسیر که به گمان زیاد، به دشواریِ گذشته‌ها نیست، باید با همّت و هشیاری و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طی شود».

گفتنی است، در پایان مباحث مطرح شده توسط حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا بهروزی لک مورد نقد و بررسی قرار گرفت و پیشنهادت برای ارتقای بحث مطرح شد.

 

 

 


 
منبع:به نقل از خبرگزاری شبستان

تاریخ خبر: 1401/11/18 سه‌شنبه
تعداد بازدید کل: 70 تعداد بازدید امروز: 1
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ

پربازدید‌ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید‌ترین مطالب

مطالب مرتبط
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 71
قم - خیابان معلم - پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی
تلفن: 37749972-025
ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
يكشنبه 7 خرداد 1402 15:09:59
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده مهدويت و آينده پژوهي
مجری سایت : شرکت سیگما