نسخه آزمایشی
ویدئو ها
جلسه فنی راه انداری خدمات پژوهشگاه

جلسه فنی راه انداری خدمات پژوهشگاه

جلسه فنی راه انداری خدمات پژوهشگاه

جلسه فنی راه انداری خدمات پژوهشگاه

جلسه فنی راه انداری خدمات پژوهشگاه

جلسه فنی راه انداری خدمات پژوهشگاه

جلسه فنی راه انداری خدمات پژوهشگاه

جلسه فنی راه انداری خدمات پژوهشگاه

جلسه فنی راه انداری خدمات پژوهشگاه
جلسه فنی بررسی شرایط و اقدامات راه اندازی درگاه واحد خدمات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
کلمات کليدي
تصویری
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 141
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما