نسخه آزمایشی
ویدئو ها
جلسه مشترک مرکز همکاری های علمی و اداره فناوری با پژوهشکده مهدویت

جلسه مشترک مرکز همکاری های علمی و اداره فناوری با پژوهشکده مهدویت

جلسه مشترک مرکز همکاری های علمی و اداره فناوری با پژوهشکده مهدویت

جلسه مشترک مرکز همکاری های علمی و اداره فناوری با پژوهشکده مهدویت

جلسه مشترک مرکز همکاری های علمی و اداره فناوری با پژوهشکده مهدویت

جلسه مشترک مرکز همکاری های علمی و اداره فناوری با پژوهشکده مهدویت

جلسه مشترک مرکز همکاری های علمی و اداره فناوری با پژوهشکده مهدویت

جلسه مشترک مرکز همکاری های علمی و اداره فناوری با پژوهشکده مهدویت

جلسه مشترک مرکز همکاری های علمی و اداره فناوری با پژوهشکده مهدویت

جلسه مشترک مرکز همکاری های علمی و اداره فناوری با پژوهشکده مهدویت

جلسه مشترک مرکز همکاری های علمی و اداره فناوری با پژوهشکده مهدویت
جلسه مشترک مرکز همکاری های علمی و بین الملل و اداره فناوری اطلاعات با پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی
کلمات کليدي
تصویری
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 156
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما