اخبار
جلسه شورا
جلسه شورا: هفتمین جلسه شورای پژوهشی پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی ه گزاش گزارش خبر نگار ایسکا هفتمین جلسه شورای پژوهشی در تاریخ 17 دی ماه سال 98 در ساعت 7 صبح روز سه شنبه در پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی برگزار گردید به گزاش گزارش خبر نگار ایسکا هفتمین جلسه شورای پژوهشی در تاریخ 17 دی ماه سال 98 در ساعت 7 صبح روز سه شنبه در پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی برگزار گردید
در این جلسه دو طرح مورد بررسی قرار گرفت
1ـ بررسی طرح اجمالی موضوع پیشنهادی موظفی، حجت¬الاسلام کارگر با عنوان «نقشه راه تبلیغ جهانی مهدویت و معرفی امام زمان(عج) به مردم دنیا (با تاکید بر شبه قاره هند)».
2- بررسی کرسی نظریه¬پردازی موضوع پیشنهادی حجت¬الاسلام کارگر با عنوان «نظریه سیاستی ترویج مهدویت در ج.ا.ا نظریه گفتمان هدایت¬گری  نخبگانی».