معرفی کتب
1
شرح حال و نقش زنان عصر ولادت حضرت مهدی(عج) این کتاب به نقش زنان تاثیرگذار در زندگی حضرت حجت(عج) پنج سال اول زندگی وی می­پردازد

این کتاب به نقش زنان تاثیرگذار در زندگی حضرت حجت(عج) پنج سال اول زندگی وی می­پردازد و بر واکاوی روایات و گزارش­های مربوط به نقش بانوان بزرگواری چون حدیث، حکیمه،و نرجس(صقیل)در حفظ جان امام(عج) و اثبات امامت وی و... متمرکز است و کیفیت نقش­ها را بررسی می­کند
 
منبع: خانم ناهید طیبی